Otroške igre

Novičke

Mi smo velika družina. Pridruži se nam. Mi razmišljamo skupnost.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Igra je zelo pomembna za otrokov razvoj

Otroci nas vedno znova presenečajo s svojimi neskončnimi ustvarjalnimi idejami. Skozi igro tudi nemalokrat prebudijo otroka v nas ter nas popeljejo v bogat svet otroške domišljije, na katerega zaradi hitrega tempa, ki ga narekuje sodobni način življenja, velikokrat pozabimo.

V zgodnjem otroštvu igra predstavlja gonilno silo, ki spodbuja otrokov razvoj, toda velikokrat se pozablja, da se z vstopom v šolo pomen igre in sama potreba po njej ne spremenita.

Otrok s pomočjo igre razvija in pridobiva pomembne življenjske spretnosti. Raznolike otroške igre otroku ponujajo različne dražljaje, kar vpliva na zorenje možganov. Prosta igra je izrednega pomena za otrokov celostni razvoj, saj v njej pridobiva nova izkustva in znanja ter skoznjo razvija sposobnosti in spretnosti na vseh razvojnih področjih (kognitivnem, čustvenem, telesnem, socialnem in osebnostnem).

Spodbujanje razvoja in učenja otroka

Pri aktivni igri (kot je npr. tek, rolanje, igre z žogo, kopanje, plezanje, skakanje, ples itd.) otrok uporablja velike in majhne skupine mišic. To podpira splošno zdravje otroka in občutek dobrega počutja, kot tudi fizično rast, razumevanje in spoštovanje prednosti aktivnega življenjskega sloga ter navsezadnje tudi veščine, ki jih potrebuje za pomembne korake k samostojnosti. Pri tem je vredno omeniti tudi, da je igra v naravnem okolju oz. gibanje v naravi na splošno za današnje otroke še toliko bolj pomembno in dragoceno, saj pripomore h krepitvi imunskega sistema ter telesnemu in motoričnemu razvoju otroka. Zato nikar ne odlašajte in ob prvi priliki z otrokom pohitite v naravo, na svež zrak. Naj redno gibanje v naravi postane vaša vsakodnevna rutina ter obenem tudi pomembna alternativa zaslonom, ki postajajo čedalje bolj prisotni v našem vsakdanu.

Skozi domiselno igro, ki vključuje npr. igro vlog, se lahko razvijejo pozitivne socialne in čustvene veščine ter vrednote. To omogoča otrokom, da vadijo in se učijo medsebojnega komuniciranja in sodelovanja, pogajanja, sprejemanja odločitev itd. Z doživljanjem uspehov in izzivov tako razvijajo tudi samozavest ter spoznavajo in se učijo nadzorovati svoja čustva. Ko se učijo, kako se igrati z drugimi otroci, razvijajo posledično tudi empatijo ter občutek za pravičnost. S tem se otrok usposablja za socialno življenje, brez katerega si dandanes ne moremo zamisliti sodobne družbe.

Ko se vaš otrok igra samostojno ali z drugimi, se razvijajo njegove kognitivne sposobnosti, kot so razmišljanje, pomnjenje, učenje in pozornost. S tem razvijajo sposobnosti učenja reševanja problemov ter spoznavanja konceptov (oblike, barve, merjenje, štetje in prepoznavanje črk itd.), krepi se njihova moč domišljije in ustvarjalnosti, razvija pa se tudi njihova koncentracija, vztrajnost in odpornost.

Igra zahteva razmišljanje, jezik, interakcije, radovednost in raziskovanje, zato z igro otroci razvijajo veščine branja in pisanja, razumevanje besed in njihove uporabe, sposobnosti poslušanja in govora, spoznavanje pomena zgodb in predmetov itd. Otrokom so npr. všeč igre z besedami (npr. besede ki se začnejo z istim glasom (črko), besede, ki se rimajo, igre iskanja besed za živali ali rastline ipd.) ali izmišljanje zgodb. V naravi pa lahko recimo preko igre izvedemo tudi matematične dejavnosti (v naravi nabran material lahko otroci urejajo po velikosti, seštevajo, odštevajo ipd.).

Učenje, ki temelji na igri, spodbuja spretnosti, ki so bistvenega pomena tako za vseživljenjsko učenje kot tudi za dobro počutje vašega otroka. Družina lahko otrokovo učenje, poleg tega seveda, da se vključuje in sodeluje z njim pri igri, spodbuduja tudi z vključevanjem otroka v raznorazne aktivnosti. Pri tem je pomembna izmenjava informacij o interesih in sposobnostih vašega otroka z osebo, ki izvaja vzgojni program ali varstvo otrok (npr. v smislu načrtovanja “igralne izkušnje” za vašega otroka glede na njegove interese in sposobnosti), kot tudi spremljanje in zanimanje za varne in zanimive igralne prostore ter aktivnosti v določeni lokalni skupnosti.

Prosta, domišljijska igra je prepogosto podcenjena. V poplavi popoldanskih dejavnosti, tehnologije, zaslonov, računalniških iger ipd. in ob vedno večjih zahtevah sodobnih učnih načrtov, je le-ta pogosto odrinjena na stranski tir. V sodobnem tempu in ob natrpanih urnikih pozabljamo, da otroci vsakodnevno nujno potrebujejo tudi čas za umiritev. Ravno ti trenutki so izjemno dragoceni, saj se takrat, po mnenju številnih zagovornikov proste igre, začneta rojevati ustvarjalnost in domišljija. Mi razmišljamo tako, da otroke opolnomočimo in jih spodbujamo, da prispevajo k svojemu rzvoju družbe. Varstvo otrok Ljubljana ima za naše otroke vareno, kreativno in zdravo okolje kjer vsak posameznik opolnomoči sebe.

Se vidimo na kakšen tečaju. Se imamo prav super!

TEČAJI