Kaj imajo otroci radi?

Vpis

Vpišite otroka na tečaje za aktivno preživljanje prostega časa. 

Vpis otrok na tečaj

Res, če si poskušamo odgovoriti kaj je življenjski smisel, vedno pridem do odgovora, da je moj življenjski smisel zasledovanje osebnih vrednot. Enako je pri otrocih. Otroci  sledijo svojim vrednotam, ki pa se seveda skozi življnje preoblikujejo, se utrdijo ali pa se spremenijo. Zdrav in vesel človek je tisti, ki ima izpolnjene vse svoje potrebe.

Za dobro počutje pri otroku spodbujajmo: zaznavanje, razumevanje in soočanje s svojimi čustvi. Poskušajmo mu krepiti rast občutka za smisel življenja, kjer bo posameznik rastel duhovno. Na področju intelektualnosti otroku naredimo najboljše zanj, če ga usmerimo k pridobivanju znanja, ga naučimo sposobnosti in kreativnosti. Omogočimo otroku dovolj gibanja in zdravo prehrano. Otrok nam bo hvlaležen, če ga bomo vzpostavljali pozitivnim in pristnim odnosom z nami in drugimi. Pomembno je, da otrok razvije socialno dobro počutje. Kot največji izziv tako pri otrocih kot tudi pri nas starših pa je najti smisel in užitek v opravljanju obveznosti.

Varstvo otrok Ljubljana se usmerja k zapolnjevanju vseh zgoraj naštetih elementov, ki tvorijo dobro počutje. In, če jih naštejem še enkrat so to čustveno dobro počutje, duhovno dobro počutje, intelektualno dobro počutje, fizično dobro počutje, socialno dobro počutje ter karierno dobro počutje. Pomembno nam je, da se otrok razvija po svojem maksimumu. Vsakega otroka, ki se vključi v našo veliko družino sprejmemo individualno. Pomembno nam je otroka spoznati 1 na 1, ter ga nato vpeti v skupine/o.

Otrtoci imajo radi predvsem to, da so samostojni in imajo svobodno voljo lastnega odločanja. V določenih pozitivnim mejah, otrokom to tudi omogočimo. Z otroci, na tečajih in tematskih varstvih nudimo možnost sokreiranja vsebin. To pomeni, da ima vsak otrok možnost prispevati k ideji aktivnosti. Preko skupinskih pogovorov osvajamo in se učimo jasnega izražanja naših misli, poslušanja in konstruktivnega razmišljanja, kaj je dobro in kaj slabo.

Otroci želijo biti sprejeti, zato se v Varstvo otrok Ljubljana zavzemamo za enakopravnost vseh otrok. Spodbujamo in odpiramo poglede na heterogenost skupin. Otrokom prikažemo, da je čisto vsak od nas edinstven in kakšne pozitivne lastnosti spremljajo družbo zaradi raznolikosti.

Otroci se radi igrajo. Seveda. Tudi otroci morajo imeti svojo ”dnevno sobo” kjer si gradijo svoje gradove, ustvarjajo, pišejo, se učijo, gledajo televizijo. Osebno zagovarjam ločene spalne in delavne prostore. Dovolj je že da prostor loči enostavna španska stena. S tem ko ločimo prostor glede na aktivnost, otrok lažje vstopi v aktivnosti. Tega se zelo dobro zavedamo, zato otrokom omogočimo in z njimi soskreiramo prostor v katerem bomo preživeli svoj prosti čas.